Bonvenon al via privata biblioteko!
 

Dankon por via vizito ĉi tien.
 
La ĉambreton prizorgas I
ZUMI Yukio, japana poliglota negocisto profesie kaj hobia publicisto interrete.
@
Mi rakontu, kiel mi iĝis dumviva membro de UEA. Unu fojon mi forgesis pagi la jarkotizon al la Asocio kaj ricevis baf-leteron de brak-braka amiko Simo Milojević, kiu, deĵorante en la Centra Oficejo, hazarde ekrimarkis mankon de mia nomo en la membrolisto.
 
Kiam mi skribis al li, ke mi do jam pagis la kotizegon por dumviva membreco, Simo respondis pri sia bedaŭro, ke li ne plu havos ŝancon sendi al mi alian baf-leteron por tiel revarmigi amikecon.
 
Kiom ajn da stultaj kaj bafindaj esperantistoj mi renkontus, mi gardos la lingvon Esperanto pro Simo, rara kremo de humuro kaj bonhumoro, kies konkordancon mi deziras iam kompili el la revuo «Esperanto».
 
En japanlingvaj medioj, mi dissendas semajnan bultenon de publicaĵoj kaj eseoj interrete al ĉirkaŭ sep mil legantoj, verkante pri aktualaj politikaj-ekonomiaj aferoj, prilumante ilian historian fonon.
 
Espereble ĉi tiu legaĵejo Esperanta helpos al vi fari multajn malkovrojn, interalie pri la vivo de japanoj. Multajn plezurojn!

 
   Kiel surekranigi supersignitajn literojn
"Surekranigi Esperantajn supersignitajn literojn estas tute facila tasko. Ĉiu supersignita litero havas propran HTML-kodon. Ekzemple la litero «Ĉ» estas kodigata «Ĉ» en HTML-skribo. ..."
 
   Mia letero aperinta en la revuo «Esperanto», marto 2000
"Estante dum jardekoj ĉiutaga uzanto de Esperanto kaj la angla (krom la gepatra japana), mi konsentas kun Tišljar ke Esperanto estu traktata kiel eŭropa identec-lingvo. ..."

   Japanio A ĝis Z

"Abe Kōbō kaj Mishima Yukio" ... "Bomboj super Hiroshima kaj Nagasaki" ... "Imperiestra familio kiel la nacia nabo" ... "Meiji, la epoko de unika revolucio" ... "Noo kaj kabukio" ... "Okinavoj, la japanaj tropikoj" ... "Rusio kaj Kurilaj insuloj" ... "Sakeo kaj sojsaŭco" ... "Ŝintoo, kiu purigas ion ajn"....
 

   Nacia Himno «Kimigayo» (kantebla traduko far Izumi)

Regu Imperia Pac'
Dum eraoj mil eternaj!
Eĉ sabler' en amas'
Iĝas rok' granita;
Glore plu kovros muskoj verdaj.


@Viaj retleteroj estas tre bonvenaj!

Utilaj alligoj
 
«La Diplomatia Mondo»

Esperanta versio de la renoma revuo franca «Le Monde diplomatique». Tradukoj de interesaj artikoloj pri la internacia politika vivo.
 
 
Vikipedio
Esperanta areno de la reta enciklopedio, kun pli ol 16 mil artikoloj jam, kiuj kreskas nombre kaj enhave de tago al tago.
 
 
«MONATO»
Magazino eldonata en Belgio. Mi (Izumi) estis ĝia unua peranto en Japanio ekde la jaro 1980 kiam mi studentis, verkadis tie dekojn da artikoloj sed ne plu. Ĝia germana fondinto kaj ĉefredaktoro Stefan Maul origine planis lanĉi magazinon «SEMAJNO», tute laŭnome semajnan, kaj eĉ presis provnumeron en la sama formato kaj enhavopleno kiel la posta «MONATO». La malgranda merkato Esperanta tamen ne povis subteni lian tro frutempan fantazion. Hodiaŭ «SEMAJNO» estas tute realigebla revo surrete; eble eĉ ankaŭ «TAGO». Kial ne?